Coding คืออะไร ทำไมต้องเรียน coding ตั้งแต่เด็ก

เรียน coding คือ

การเรียนรู้ coding เริ่มต้นจากการฝึกฝนตั้งแต่เด็ก การฝึกฝนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจะช่วยให้เด็กพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การฝึกฝนนี้ยังสามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ในภายหลัง

Table of Contents
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  การเรียน Coding คืออะไร?

  การเรียน Coding คืออะไร?

  "ถ้าคุณเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพียงแค่การใช้งานแล้ว คุณจะเป็นคนที่ไม่มีแนวคิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณรู้จักการเขียนโปรแกรม คุณอาจเป็นคนที่จะสร้างอะไรบ้างที่ยังไม่ได้มีใครคิด" -

  ปกติ เราจะเข้าใจกันดีว่า คำว่า “coding” จะหมายถึงการเขียนโปรแกรมภาษาจ่างๆ เพื่อใช้สำหรับการสร้างแอพพลิเคชั่น สร้างเว็บไซต์ต่างๆ และ “การเรียน coding” ก็คือ การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเทคโนโลยี ซึ่งจริงๆ แล้ว คำว่า “โค้ดดิ้ง” สำหรับเด็กนั้น มีความหมายต่างออกไป

  Coding สำหรับเด็ก คือ กระบวนการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้าง และแก้ไข คำสั่ง เพื่อทำการสั่งการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งทำงานตามคำสั่งที่เราป้อนเข้าไป โดยเน้นให้เด็กได้เริ่มต้นเรียนรู้ ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย และน่าสนุก 

  เรียน coding ได้อะไร?

  การเรียน coding ในวัยเด็กมีประโยชน์อย่างมาก ไม่เพียงแต่เป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ในทุกสายอาชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางความคิด เช่น การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะสำคัญอื่น ๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ และการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

  เริ่มต้นด้วย Blockly coding

  ในการเรียนรู้ Coding สำหรับเด็ก ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับการศึกษา เช่น โปรแกรมสำหรับสร้างเกมพื้นฐาน เช่น Scratch ซึ่งเป็นรูปแบบของ Blockly Coding ซึ่งเป็นรูปแบบของการ “ลาก & วาง” เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่าย และไม่ต้องจำภาษาโปรแกรมมิ่งให้วุ่นวาย

  และยังทำให้เด็กสามารถเห็นผลลัพธ์ของการเขียนโปรแกรมได้ทันที ทำให้เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนุกและกระตือรือร้นสำหรับเด็กที่มีความสนใจในด้านนี้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีของเด็กในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอีกด้วย

  สอบถาม/สนใจสมัคร
  คอร์สเรียน coding

  แล้ว...โค้ดดิ้ง ปฐมวัย คืออะไร?

  เป็นคำที่เราใช้เรียก การโค้ดดิ้งของเด็ก เพราะปกติการเรียน coding นั้น เหมาะสำหรับเด็กประถมขึ้นไป เพราะเริ่มเข้าใจคำสั่ง และเริ่มจะเข้าใจหลักเหตุ และผลมากขึ้น

  ดังนั้น การเรียน coding จึงเหมาะสมสำหรับเด็กประถมขึ้นไป หรือถ้าจะให้ดี คือ เด็กอายุ 7 – 15 ปี เป็นอายุที่เหมาะสมในการเรียนโค้ดดิ้ง

  ความสำคัญของการเรียน coding

  ยุคนี้ คือยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกสิ่งอย่าง ซึ่งทำให้หากเรามีความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือ coding จะกลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล 

  ทักษะการ coding นั้น จะช่วยในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และอนาคตง่ายขึ้นมากๆ เพราะความรู้ในโลกอนาคตอาจไม่สำคัญ เพราะ เราสามารถค้นหาในอินเตอร์เน็ตได้ทั้งหมด แถมยังมี AI ช่วยเราคิด AI ช่วยวาดรูป AI อะไรต่อมิอะไร เยอะแยะมากมาย

  แต่ทักษะ coding นั้น จะเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาความคิด ให้เป็นระบบมากขึ้น ช่วยในการแก้ไขปัญหา หาทางออกที่ดีที่สุด และคิดเผื่อทางอื่นไว้ด้วย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดในการใช้ชีวิต และการทำงาน

  ทำไมต้องเรียนตั้งแต่เด็ก?

  ทำไมต้องเรียน coding ตั้งแต่เด็ก?

  การเรียน coding ตั้งแต่เด็กมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทางความคิด ความสร้างสรรค์ และทักษะทางดิจิทัลของเด็ก โดยประกอบด้วย :

  1. สร้างพื้นฐานที่แข็งแรง: เรียนรู้ทักษะ coding ตั้งแต่เด็กจะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยังพัฒนาทักษะในด้านดิจิทัล ทำให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำงานของโค้ด ซึ่งเป็นฐานที่ดีในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในอนาคต

  2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก โดยเด็กๆ จะต้องทำภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเริ่มด้วยการ สร้างคำสั่ง และต้องวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆ ในอนาคต

  3. สอนให้เรียนรู้และแก้ไขปัญหา: การเขียนโค้ดเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การเรียน coding ช่วยสอนให้เด็กเริ่มต้นทำความเข้าใจ และฝึกฝนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

  4. ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล: ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี การเรียน coding จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เช่น ทักษะในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ การใช้เครื่องมือดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือแม้แต่อาชีพในอนาคตที่อยากทำ

  5. สร้างความมั่นใจในเทคโนโลยี: การเรียน coding ตั้งแต่เด็กช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี ทำให้เด็กไม่กลัวที่จะมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังช่วยเปิดโอกาสในอาชีพในอนาคตที่ต้องใช้ทักษะด้านดิจิทัล

  6. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต: การเรียนโค้ดดิ้ง ในวัยเยาว์ช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กสู่อาชีพที่มีความต้องการใช้ทักษะด้านดิจิทัลในอนาคต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับเด็กในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  เทรนด์ของทักษะ Coding ในอนาคตอันใกล้นี้

  คนรู้เขียนโค้ดจะมีโอกาสงานมากกว่า

  ทักษะ coding เป็นทักษะที่สำคัญมากๆ ในการใช้ชีวิต (เพราะทุกวันนี้ ยังมีผู้ใหญ่หลายคน ที่ยังแก้ปัญหาของตัวเองยังไม่ได้ซักที แม้แต่เรื่องง่ายๆ ก็ตาม) ซึ่งหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วย หรือหลายโรงเรียนกำลังเริ่มที่จะนำเอา วิชา Coding บรรจุไว้ในหลักสูตรแล้ว

  หรือบางโรงเรียนมีหลักสูตร โค้ดดิ้ง ปฐมวัย เป็นวิชาเสริม และสนับสนุนให้มีการส่งเข้าแข่งขันไปแล้วเช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่ จะเป็นการเรียน coding ในรูปแบบของเกม: เป็นนำเสนอในรูปแบบเกม ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าสนุก และน่าท้าทายในเด็กและผู้เรียนทั่วไป

  เรียน coding สอนที่โรงเรียน

  นอกจากนี้ หากพูดถึงการเรียนรู้ coding แล้ว อาจต่อยอดไปเป็น นักพัฒนา หรือวิศวะกร ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการปูทางสายอาชีพของเด็กๆ ในอนาคตอีกด้วย

  เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยิ่งมีความต้องการในบุคคลที่มีทักษะด้าน coding เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานที่สร้างรายได้มากขึ้นให้กับบุคคลที่มีทักษะด้านนี้

  นอกจากนี้การเรียนรู้ coding ยังสามารถช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ เช่น การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล และการคิดอย่างเป็นระบบ

  ดังนั้นการเรียนรู้ coding จะเป็นการลงทุนในอนาคตของตนเองที่มีค่าตอบแทนอย่างสูง

  สอบถาม/สนใจสมัคร
  คอร์สเรียน coding

  โอกาสทางการงานสำหรับผู้เรียน Coding

  โอกาสทางการงานสำหรับผู้เรียน coding

  ในอนาคต งานด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์จะยังคงเป็นที่ต้องการและเติบโตมากขึ้น การมีความรู้ความสามารถด้าน coding จึงจะช่วยทำให้เปิดโอกาสการทำงานให้กว้างขึ้น 

  ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน software development, game development, web design หรืออื่นๆ ตามอาชีพที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็ตาม นอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นนักคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่ได้จากการเรียนรู้ภาษา programming และ coding ได้อีกด้วย

  ทำงานได้แค่สาย IT เท่านั้นหรือ?

  ในยุคนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกอย่างไปแล้ว และเข้าถึงทุกอาชีพ สมมติว่า คุณเป็นนักบัญชี สมัยนี้นักบัญชีที่เก่งๆ ที่นำเอาความรู้ IT เข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ ก็จะเติบโต และทำงานได้มีประสิทธิภาพ และไวกว่า คนที่ไม่รู้เรื่อง IT 

  ดังนั้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม การที่มีความรู้ด้าน IT นั้น จะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้อย่างเห็นได้ชัด

  สรุป

  เราได้เรียนรู้ว่า Coding สำหรับเด็กนั้น หมายถึง การเรียนรู้หลัก กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และควรต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก เนื่องจากมันเป็นทักษะสำคัญในโลกดิจิตอลปัจจุบัน และอนาคต

  การเรียน coding จะช่วยเพิ่มทักษะแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมยังเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตเนื่องจากมีความต้องการสูงในการพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ และเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่ต้องการเข้าสู่วงการเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี

  Coding คือ การเรียนรู้หลักกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ที่เราใช้งานในปัจจุบัน การเรียน coding ตั้งแต่เด็กจะช่วยให้เด็กได้ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดเชิงตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์

  เรียน coding ตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งสำคัญเพราะทักษะในการเขียนโปรแกรมนั้นจำเป็นอย่างมากในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ผ่านการเรียนรู้ coding เด็กจะสามารถพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดเชิงตรรกะ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มตัว

  การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมอบประโยชน์มากมายที่เกินความคาดหวัง เพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจลึกซึ้งในเทคโนโลยีและสร้างพลังให้เราสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในโลกจริง

  สอบถาม/สนใจสมัคร
  คอร์สเรียน coding

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *