คอร์สเรียนโค้ดดิ้ง

ส่งเสริมการคิดตามหลักเหตุผล การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติด และเรียนรู้เทคโนโลยี

การโค้ดดิ้ง ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรมเท่านั้น

Coding ≠ การเขียนโปรแกรม​

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า coding คือ การเขียนโปรแกรม ซึ่งไม่ได้หมายความแบบนั้นทั้งหมด เพราะคำว่า Coding สำหรับเด็ก ในยุคสมัยนี้ หมายถึง การสอนให้เข้าใจ และมีหลักการคิดในเชิงตรรกะ เหตุผล และทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

Our Course

คอร์สเรียนทั้งหมด

การสอนโค้ดดิ้งของ Stark Tech นั้น จะเน้นไปที่สกิลที่จำเป็นในอนาคต ที่สามารถเห็นผลได้ และนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเด็กๆ เอง ถึงแม้ว่าจบมาแล้ว จะไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับ IT ก็ตาม โดยมีหลักสูตรการสอนหลักๆ แบ่งได้ ดังนี้

เรียน Coding ผ่าน Drone DJI สำหรับการศึกษา

Fly & Play
Coding

เรียนรู้การควบคุม Drone ผ่านการ coding ให้เข้าใจการทำงานของโดรน ผ่านการทำภารกิจ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป (ประถม 4 ขึ้นไป)

Coding เด็กปฐมวัย เรียนง่าย สนุกด้วย Dash

Dash
Coding

เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ Dash ด้วยการ coding เด็กจะได้เรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ทักษะการแก้ปัญหา และความสนุกในการสร้างสิ่งใหม่ๆ

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี (ประถม 3 - ม.ต้น)

ทำกราฟฟิกอย่างโปร ด้วย Canva

Graphic
for Kids

เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือใน Canva ผ่าน workshop สร้างโปสเตอร์ การ์ดวันเกิด และงานกราฟฟิกอื่นๆ
พัฒนาทักษะการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไป (ประถม 2 ขึ้นไป)

ฝึกพรีเซ็นท์ และ Pitching

Pitching for kids

สอนวิธีการที่ดีในการนำเสนอ และพูดต่อหน้าผู้ฟัง ผ่านการนำเสนอเรื่องที่เขาสนใจ การวางโครงสร้าง การสร้างสไลด์ ไปจนถึงวิธีสร้างความประทับใจ ให้กับผู้ฟัง

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไป (ประถม 2 ขึ้นไป)

คอร์สเรียน Coding

Fly & Play Coding

คอร์ส Fly and Play coding for Beginner

คอร์ส Fly and Play coding : Basic

ฉบับเริ่มต้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี (ประถม 3 -มัธยมต้น)
{ใช้ Blockly คือลาก & วาง ไม่ต้องเขียน code}

สอนหลักการ coding สั่งการโดรนผ่าน “block-based” หรือ “บล็อกโค้ด” เป็นการเขียนโปรแกรมที่ใช้การลาก & วาง บล็อกคำสั่ง ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมยุคใหม่ (no code) เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างโปรแกรมขึ้นมาเองได้

ความยาวคอร์ส 8 ครั้ง
เวลาเรียน 1.30 ชม./ครั้ง
ราคาคอร์ส ลดเหลือ 14,900 (จาก 16,900)
รูปแบบการเรียน ออฟไลน์ เรียนแบบกลุ่ม 4-5 คน

* สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คอร์ส Fly and Play coding for Intermediate

คอร์ส Fly and Play coding : Intermediate

ฉบับเริ่มต้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป(ประถมปลายขึ้นไป)
{ใช้ Python เขียน Code Programming}

ใช้ Python ในการเขียนคำสั่งควบคุม drone โดยจะต้องมีพื้นฐานการวางแผน และการคิด (Fly and Play Coding : Basic สอนการคิดเป็นลำดับ) ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ภาษา Python เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมในอนาคตอีกด้วย

ความยาวคอร์ส 8 ครั้ง
เวลาเรียน 1.30 ชม./ครั้ง
ราคาคอร์ส ลดเหลือ 16,900 (จาก 18,900)
รูปแบบการเรียน ออฟไลน์ เรียนแบบกลุ่ม 4-5 คน

* สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอนด้วย Drone
DJI TELLO

สอบถาม/สนใจสมัคร
คอร์สเรียน coding