อ.แอม

สแครช

พัฒนาสกิล coding ด้วยโปรแกรมสแครช (Scratch) ที่ รร. ส่วนใหญ่ใช้สอน

โปรแกรมสแครช (Scratch) คืออะไรกันนะ? โปรแกรมสแครช (Scratch) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่โรงเรียนในไทยแนะนำให้นักเรียนเรียนรู้ และรองรับการสอนในหลายๆ โรงเรียนในประเทศ

เรียน coding คือ

Coding คืออะไร ทำไมต้องเรียน coding ตั้งแต่เด็ก

การเรียนรู้ coding เริ่มต้นจากการฝึกฝนตั้งแต่เด็ก การฝึกฝนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจะช่วยให้เด็กพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การฝึกฝนนี้ยังสามารถช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ในภายหลัง Table of Contents Add a header to begin generating the table of contents Scroll to Top การเรียน Coding คืออะไร? “ถ้าคุณเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพียงแค่การใช้งานแล้ว คุณจะเป็นคนที่ไม่มีแนวคิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณรู้จักการเขียนโปรแกรม คุณอาจเป็นคนที่จะสร้างอะไรบ้างที่ยังไม่ได้มีใครคิด” – Steve Wozniak ปกติ เราจะเข้าใจกันดีว่า คำว่า “coding” จะหมายถึงการเขียนโปรแกรมภาษาจ่างๆ เพื่อใช้สำหรับการสร้างแอพพลิเคชั่น สร้างเว็บไซต์ต่างๆ และ “การเรียน coding” ก็คือ การเรียนรู้ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเทคโนโลยี ซึ่งจริงๆ แล้ว คำว่า “โค้ดดิ้ง” สำหรับเด็กนั้น มีความหมายต่างออกไป Coding สำหรับเด็ก …

Coding คืออะไร ทำไมต้องเรียน coding ตั้งแต่เด็ก Read More »